Sugerujemy, aby na samym początku zarezerwować w kancelarii termin planowanego ślubu nawet 6 miesięcy wcześniej,  gdyż w niektórych okresach roku mogą wystąpić problemy z ustaleniem dogodnego dnia i godziny ze względu na dużą ilość par. 

Następnie Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem. 

Na to spotkanie należy przynieść:

1. Dowód osobisty.
2. Metrykę chrztu nie starszą niż 6 miesięcy (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).
3. Metrykę bierzmowania (jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu).
4. Świadectwo ukończenia nauki religii.
5. W przypadku osób owdowiałych – wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb.

W późniejszym terminie: 

6. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (Jeśli już został ukończony, można przynieść świadectwo na pierwsze spotkanie).
7. Dokumenty z USC, do zawarcia małżeństwa konkordatowego (są ważne tylko 3 miesiące).

Dodaj komentarz