Stara kaplica

    Ekspozyturę erygował biskup Teodor Kubina 21 lipca 1938 r. wydzielając zachodnie wówczas   przedmieście Radomska tzw. Kowalowiec i wie Kolonię Młodzowską z parafii w. Lamberta. Dziś cały teren znajduje się w granicach administracyjnych miasta. Parafia została ustanowiona przez biskupa Zdzisława Golińskiego 4 marca 1957 r.

Za kościół parafialny służyła ponad 40 lat tymczasowa kaplica przy plebanii, zbudowana w       latach 1938-39 staraniem ekspozyta ks. Tadeusza Szpikowskiego, a poświęcona przez dziekana radomszczańskiego ks. Mariana Jankowskiego w 1939 r.

 

 

P1240780

     Kaplica ta została powiększona przy okazji gruntownego remontu plebanii (na który udało się otrzymać pozwolenie) w latach 1957-59 staraniem ks. Karola Kościowa. Pozwolenie od władz wojewódzkich na budowę świątyni było wydane w 1958 r. jeszcze na resztkach popaździernikowej odwilży. W marcu 1959 r. został zatwierdzony projekt planu kościoła, w październiku tegoż roku pozwolenie zawieszono pod pozorem braku materiałów budowlanych. W r. 1963cofnięto je całkowicie. Kolejne lata były czasem starań o odzyskanie pozwolenia – podejmowanych przez ks. K. Kościowa, parafian, Kurię, bpa S. Barełę. W międzyczasie ks. K. Kościow ogrodził 2 ha ziemi przeznaczonej pod budowę kościoła i dla funkcji parafialnych. W 1967 r. wybudował wikariat, w r. 1969 dzwonnicę, w 1970 dom katechetyczny z dwoma salami. Pozwolenie na budowę kościoła przyszło w 1977 r.
Kościół w budowie      Projekt opracował mgr inż. arch. Stefania Stanisławska z Łodzi. Został on zatwierdzony przez  władze budowlane 8 stycznia 1979 r. Dnia 4 października tegoż roku biskup Stefan Bareła  wmurował kamień węgielny we wznoszone ściany kościoła, poświęcony przez Jana Pawła II 4  czerwca 1979 r. 29 września 1987 r. w dniu nagłej śmierci ks. K. Kościowa ściany świątyni  były wybudowane i dach pokryty w większej części miedzianą blachą. Trwały przygotowania  do pokrycia blachą prezbiterium i prac wykończeniowych. Budowniczy spoczął w krypcie  przy głównym wejściu do świątyni. Jego dzieło podjął ks. Stanisław Matysiak.
Photo20_20      W Boże Narodzenie 1988 r. zaczął w kościele sprawować liturgię. Po ukończeniu i wyposażeniu wnętrza – arcybiskup Stanisław Nowak dokonał konsekracji kościoła 4 października 1992 r. Nową plebanię rozpoczął budować ks. Kościow równolegle z budową kościoła. W chwili jego śmierci była gotowa w stanie surowym. Ks. S. Matysiak stopniowo ją wykańczał, zamieszkał w niej w 1992r.

IMG_1591

 

 

 

 

 

 

Źródło: Tekst: Kuria Archidiecezji Częstochowskiej | Foto: Archiwum Jan Nitecki, Bartosz Zborowski

Dodaj komentarz