Proboszcz: 
Ks. Paweł Kula (2017- )

Wikary:
Ks. Andrzej Dembowski (2017- )

Emeryt:
Ks. Marian Gaj (2018- )

Dodaj komentarz