1. Akt zgonu z USC.

2. Jeśli osoba zmarła mieszkała poza parafią w której ma się odbyć pogrzeb, należy    poinformować właściwego proboszcza miejsca o pochówku.

Dodaj komentarz