Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące strony proszę przesyłać na wyżej wymieniony adres: parafia.kowalowiec@abmgrupa.pl

Administrator