INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Uroczystość Pierwszej Komunii św. dla dzieci klas III jest planowana na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 23 maja 2021 r. o godz. 11:00. Uroczystość Bierzmowania naszej młodzieży nie jest jeszcze zaplanowana – termin będzie znany jeśli młodzież będzie normalnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych, ale prosimy, aby młodzież poszczególnych grup przygotowujących się do tego sakramentu uczestniczyła w niedzielnej mszy św. i spotkaniach formacyjnych. Drodzy Rodzice – mimo tych trudnych czasów pandemii róbmy wszystko, aby naszym dzieciom i młodzieży przekazać najcenniejszy skarb wiary. Dosyć trudno wyobrazić sobie sytuację, że dziecka nie ma nigdy na Mszy św. w kościele – przez pół roku, a może i więcej i potem nagle chcemy, aby poszło do Pierwszej Komunii św. czy do Bierzmowania. Obecność w każdą niedzielę na mszy św. jest tu kluczowa – bo na tym etapie jest to przygotowanie młodego człowieka do świadomego uczestnictwa we Mszy św., do Komunii św., do Spowiedzi, do Bierzmowania – sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Wy, Drodzy Rodzice, dawajcie w tym względzie dobry przykład Waszym dzieciom, bo to Wy jesteście pierwszymi kapłanami dla Waszych dzieci, jak uczy nas Kościół – jesteście pierwszymi zwiastunami wiary dla swoich dzieci.